Hopp til innhald

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. KommunikasjonsteoriChevronRight
 4. Språk og samtaleanalyseChevronRight
 5. Turtaking og overlappingChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Turtaking og overlapping

Oppgåve 1

Hugsar du tydinga av desse omgrepa, og kan du gi døme på dei:

 • mimikk
 • gestar
 • pragmatikk

Oppgåve 2

Gjer observasjonar som viser korleis de gir turtakingssignal i ein munnleg samtale.

 • Korleis får du ordet, og korleis tek du ordet i ein diskusjon med kameratane dine?
 • Kven tek ordet i diskusjonar i klassa. Har de ein ordstyrar? Er det nokon som tek rolla som ordstyrar? Er det nokon som tek ordet frå andre?
 • Kven tek ordet i elevrådet? Kven er ordstyrar? Korleis sørgjer han eller ho for at alle får sin tur? Eller er det nokon som «køyrer over» dei andre heile tida?

Oppgåve 3

Fyrst i denne videoen forklarar skodespelaren Tom Larsen om bruken av mimikk i samband med rollefiguren "Øllik"

 • Legg merkje til mimikken i reklameinnslaget i starten og drøft med ein medelev: Korleis tolkar de dei ulike utrykka?
 • Oppsummer det Tom Larsen seier om bruk av mimikk. Var noko av dette nytt for deg? Diskuter med ein medelev.
Frå manus til rolle

Læringsressursar

Språk og samtaleanalyse