Hopp til innhald

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. KommunikasjonsteoriChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Kommunikasjonsteori

Kva er det eigentleg som skjer når menneske kommuniserer? Kva gjer at vi forstår eller misforstår kvarandre? Vi skal i dette emnet gå i djupet på korleis vi samhandlar og korleis vi konstruerer meining. Vi ser også på kva som påverkar korleis vi forstår verda og kvarandre.

To gutter sitter på skoletrapp og diskuterer skolearbeid. Foto.
Kva gjer at vi forstår nokon betre enn andre?

Emne

Kommunikasjonsteori

  • Vi bruker ulike teoriar og analysemodellar for å kunne forstå og forklare kva som skjer i ulike kommunikasjonssituasjonar.

  • For å analysere ei ytring treng vi både vår grammatiske og kommunikative kompetanse. Det er viktig å sjå på konteksten ytringa kjem i.

  • I emnet kommunikasjon og samhandling skal vi sjå på korleis du kan samle inn data og analysere ulike kommunikasjonssituasjonar.

  • Medium

    Media er instrument for å formidle meldingane våre. Kvart medium har sin eigenart, sitt eige potensial og avgrensingar.