Hopp til innhald

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. Om Kommunikasjon og kultur 2ChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Om Kommunikasjon og kultur 2

Faget Kommunikasjon og kultur 2 byggjer vidare på faget Kommunikasjon og kultur 1, men fordjuper seg i emnet tekst. Tekstteori og samanlikning av tekstar frå ulike tekstkulturar inngår i hovudområda til faget.

Elevar som er oppe til skriftleg eksamen. Foto.
Elevar som tek eksamen.

Om faget

Faget har dei to hovudområda "kultur- og kommunikasjonsteori" og "tekst". Læringsressursane kan dekke kompetansemål frå eitt eller begge hovudområda. I nokre tilfeller er det også aktuelt å trekkje inn fagstoff frå både KK1 og KK3, fordi faga har overlappande emner. Oppgåvene i faget har både ei praktisk og teoretisk tilnærming til faget.

Vurdering og eksamen

Elevane kan trekkast ut til skriftleg eller munnleg eksamen. Skriftleg eksamen blir utarbeida og sensurert sentralt. Muntleg eksamen blir utarbeida og sensurert lokalt.

Læringsressursar

Om Kommunikasjon og kultur 2