Hopp til innhald

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. Tekst og kontekstChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Tekst og kontekst

Tekstane vi omgir oss med endrar seg i takt med samfunnet. Ikkje minst har den teknologiske utviklinga påverka korleis vi produserer og konsumerer tekst. Sjangrar og medium endrar seg. Men påverkar samfunnet også innhaldet i tekstane? Litteraturteoriane vektlegg betydninga til konteksten ulikt.

Ungdom med mobiltelefoner i hendene. Foto.

Emne

Tekst og kontekst

  • Vi bruker ulike teksteoriar når vi skal studere nivåa i skjønnlitterære tekstar. Teoriane gir ulike innfallsvinklar til teksten.

  • Samansette tekstar er tekstar som kombinerer ulike modalitetar, som til dømes skrift, musikk og bilete. Vi skal sjå på korleis dei speler saman.