Hopp til innhald

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. Tekst og kontekstChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Tekst og kontekst

Tekstane vi omgir oss med endrar seg i takt med samfunnet. Ikkje minst har den teknologiske utviklinga påverka korleis vi produserer og konsumerer tekst. Sjangrar og medium endrar seg. Men påverkar samfunnet også innhaldet i tekstane? Litteraturteoriane vektlegg betydninga til konteksten ulikt.

Ungdom med mobiltelefoner i hendene. Foto.

Emner

Tekst og kontekst

  • Kva vil det seie å vere tradisjonell, moderne eller postmoderne? Vi skal sjå nærare på omgrepa og knytte dei til teksttyper og sjangrane.

  • Litteratur og samfunn

    Vi bruker ulike teksteoriar når vi skal studere nivåa i skjønnlitterære tekstar. Teoriane gir ulike innfallsvinklar til teksten.

  • Samspel i samansette tekstar

    Samansette tekstar er tekstar som kombinerer ulike modalitetar, som til dømes skrift, musikk og bilete. Vi skal sjå på korleis dei speler saman.