Hopp til innhald

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. Teoriar om tekstChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Teoriar om tekst

Vi lever i ein tekstkultur; du omgir deg med tekstar heile tida. Nokre tekstar registrerer du berre, mens andre tekstar les du nøye og kanskje fleire gonger. I dette emnet skal du fordjupe deg i tekstkunnskap som gjer deg i stand til å forstå tekstar på tvers av sjangrar, kulturar og medium.

Ungdom sitter under et tre og jobber på en laptop. Tekstsymboler flyr opp i luften. Illustrasjon
Tekstane omgir deg heile tida. Du er både mottakar og avsendar.

Emne

Teoriar om tekst

  • Tekstteorien gir deg fleire analysemetodar som hjelper deg å få fram ulike sider ved ein tekst. Bruk kunnskapen også når du produserer eigne tekstar.

  • I dette faget brukar vi eit utvida tekstomgrep. Korleis kan vi bruke ulike innfallsvinklar når vi studerer tekstar i alle moglege sjangrar og medium?

  • Korleis bygger vi ein tekst? Vi skal sjå på dei ulike elementa, frå ordnivå til teksten sin struktur og verkemiddel.

  • Forteljingar er ein viktig del av kvardagen vår. Du er både mottakar og produsent av ulike forteljingar.