Hopp til innhald

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. Teoriar om tekstChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Teoriar om tekst

Vi lever i ein tekstkultur; du omgir deg med tekstar heile tida. Nokre tekstar registrerer du berre, mens andre tekstar les du nøye og kanskje fleire gonger. I dette emnet skal du fordjupe deg i tekstkunnskap som gjer deg i stand til å forstå tekstar på tvers av sjangrar, kulturar og medium.

Ungdom sitter under et tre og jobber på en laptop. Tekstsymboler flyr opp i luften. Illustrasjon
Tekstane omgir deg heile tida. Du er både mottakar og avsendar.

Emner

Teoriar om tekst

 • Teksttolking og tekstproduksjon

  Tekstteorien gir deg fleire analysemetodar som hjelper deg å få fram ulike sider ved ein tekst. Bruk kunnskapen også når du produserer eigne tekstar.

 • Innføring i tekstteori

  I dette faget brukar vi eit utvida tekstomgrep. Korleis kan vi bruke ulike innfallsvinklar når vi studerer tekstar i alle moglege sjangrar og medium?

 • Teoriar om tekst og kultur

  Korleis bygger vi ein tekst? Vi skal sjå på dei ulike elementa, frå ordnivå til teksten sin struktur og verkemiddel.

 • Forteljings- og forteljeteori

  Forteljingar er ein viktig del av kvardagen vår. Du er både mottakar og produsent av ulike forteljingar.