Hopp til innhald

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. TekstteoriChevronRight
 4. Medium og ungdomskulturChevronRight
 5. Gå i djupna på bruk av sosiale mediumChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Gå i djupna på bruk av sosiale medium

Ungdommar flest bruker i stor grad sosiale medium til å halde seg orientert, og til å dele alt frå tankar og følelsar, til morosame videoar og interessante artiklar. Nokon ungdomnmar har kontoar i fleire sosiale medium, nokon har kanskje ingen.

Oppgåve 1

Sjå videoen fra 2009 om ungdommar sin bruk av sosiale medium, og samanlikn det med korleis du bruker sosiale medium. Kor mykje har endra seg? Kva er likt?

Oppgåve 2

Lag ei undersøking om ungdommar sin bruk av sosiale medium, og presenter resultatet. Jobb gjerne i pargrupper.

Dette er nokre viktige steg på vegen:

 • Bestem dykk for kva slags metode de vil bruke: kvantitativ (mange informantar) eller kvalitativ metode (få informantar).
 • Vel så forma. Vil de bruke svarskjema eller intervju, eller kanskje begge delar?
 • Bestem dykk for kva de vil finne ut av, og lag spørsmål til spørjeskjemaet og/eller intervjuet.
 • Tenk over kva for ungdommar som skal delta i undersøkinga. De kan til dømes velgje fleire grupper/klasser på skulen, nokre elevar frå kvart trinn, eller kanskje skal de spørje om å få undersøke eit trinn på ungdomsskulen.
 • Tenk over korleis de skal få samla og vurdert resultata. Kan undersøkinga gjerast digitalt? Kan de filme eller ta lydopptak av intervju?
 • Korleis kan de leggje fram resultata? Ved kvantitative undersøkingar er det vanleg å vise tal og statistikkar. Tala kan til dømes visualiserast i søyle- eller kakediagram. Det fungerer også bra å vise sitat frå informantane.
 • Kan de trekkje inn andre relevante kjelder som set lys på det de har funne ut? Gjer eit kjeldesøk. Tips: Sjekk Statistisk sentralbyrå.

Legg fram resultatet for medelevar. Drøft funna, og reflekter over kva dei viser. Ser de nokon nye tendensar i ungdommar sin bruk av sosiale medium? Stemmer det med andre kjelder de har funne?

Læringsressursar

Medium og ungdomskultur

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale

 • SharedResourceDelte ressurser

  Emojiar – eit nytt verdsspråk?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikkje noko kjernestoff tilgjengeleg for kildemateriale.