Hopp til innhald

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. TekstteoriChevronRight
 4. Medium og ungdomskulturChevronRight
 5. KebabspråkChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Kebabspråk

Oppgåve 1

Utforsk kebabnorsk:

 • Kebabnorsk er ein multietnolekt. Kva er det?
 • Kva andre språk enn persisk finn du spor av i kebabnorsk?
 • Kva språkgruppe tilhøyrer iransk/persisk? Stemmer det at det er eit gamalt språk?
 • Kva språkgruppe tilhøyrer hovudspråket i Marokko?
 • Kva er opphavet til ordet "kæbe"? Kva for språkområde er ordet henta frå? Kva tenkjer du om at nedsetjande uttrykk blir brukt om jenter?
 • Kva funksjon kan blandingsspråk/kebabspråk ha?
 • Kva kan vere grunnen til at kebabnorsk først blei teken i bruk på Holmlia?

Oppgåve 2

Drøft spørsmåla:

 • Kvifor er ungdom meir mottakelege for påverknad frå andre språk enn vaksne?
 • Bruker du sjølv slangord frå kebabnorsk?
 • Kvifor bruker du eventuelt desse uttrykka?
 • Tenkjer du over når du bruker slike ord og uttrykk? Når ville du eventuelt ikkje bruke dei?
 • Korleis er språk ein viktig identitetsmarkør for ungdom?

Oppgåve 3

Andreas Østby har utgitt Kebabnorsk ordbok. Du finn mykje frå ordboka på nett.

 • Her er nokre av orda du finn. Finn ut kva dei tyder, og kva opphav dei har:
 • isjpite
 • sjofe
 • avor
 • baosj
 • loke
 • pottet

Læringsressursar

Medium og ungdomskultur

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?