Hopp til innhald

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. TekstteoriChevronRight
 4. Medium og ungdomskulturChevronRight
 5. Påverknad frå engelskChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Påverknad frå engelsk

Oppgåve 1

Ta for deg ein TV-serie du følgjer:

 • Kor mange engelskspråklege frasar og uttrykk bruker du sjølv frå TV-serien?
 • Når og med kven? Kvifor brukar du dei?

Oppgåve 2

Bla i denne alfabetiske avløysarordlista frå Språkrådet: Språkrådets avløserordliste.

 • Finn døme på avløysarord du sjølv bruker, og nokre du ikkje kjenner til.
 • Seier du matkvern eller foodprocessor?
 • Kva avgjer om du vel det engelske ordet eller det norske?

Oppgåve 3

Drøft spørsmåla:

 • Truar påverknaden frå andre språk det norske språket? Vil det norske språket forsvinne?
 • Er du redd for ei slik utvikling? Kvifor/kvifor ikkje?

Oppgåve 4

Bruk den digitale ordlista Urban Dictionary og lag ein quiz der du utfordrar klassekameratane dine til å forklare uttrykka du har plukka ut.

Oppgåve 5

Drøft spørsmåla:

 • Kvifor ville du sannsynlegvis reagere om ein godt vaksen person bruker uttrykk som "chille", "dude" og "babe"?
 • Korleis vil du knytte det til det du har lært om kommunikasjon og kultur?

Læringsressursar

Medium og ungdomskultur

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?