Hopp til innhald

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. TekstteoriChevronRight
  4. Kva vil vi med teksten?ChevronRight
  5. Kva appellerer argumenta dine til?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Kva appellerer argumenta dine til?

Vurder din eigen argumentasjon

Når du har bestemt deg for kva du skal seie, må du tenkje på korleis du formar argumenta dine. I læringsstien blir det beskrive tre ulike måtar du kan appellere til mottakar på:

  • Få mottakar til å stole på deg (etos)
  • Spele på følelsar (patos)
  • Vise til fornuft og argumentere sakleg (logos)

Sjå på argumenta du skreiv ned i starten av læringsstien. Klarar du å sjå kva for appellform dei ulike argumenta dine har?

Skriv ned appellforma du trur argumenta har, saman med ei kort forklaring på kvifor du meiner dei har enten etosappell, patosappell eller logosappell.

Læringsressursar

Kva vil vi med teksten?

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?