Hopp til innhald

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. TekstteoriChevronRight
 4. Kva vil vi med teksten?ChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Kva vil vi med teksten?

Vi er omringa av tekstar i kvardagen. Nokre av dei registerer vi berre, mens vi går djupare inn i andre. Der tolkar vi og leiter etter meining. Kva vil teksten formidle? Kanskje ser vi det med ein gong. Andre gonger er ikkje bodskapen like tydeleg.

Fire personer som deltar i ein skoledebatt. Illustrasjon.

Til nå har vi sett på kva vi legg i tekstomgrepet og korleis vi kan definere kva ein tekst er. Nå skal vi sjå nærare på ein av dei ”kvalitetane” som vi trakk fram i definisjonen ovanfor – den kommunikative funksjonen.

At ein tekst har ein kommunikativ funksjon, betyr sjølvsagt at teksten kan kommunisere noko. Men på eit meir grunnleggjande nivå betyr det også at vi bruker tekstar for å oppnå noko – vi vil alltid noko med teksten.

Men kva er det eigentleg vi vil? Det kan variere mykje frå situasjon til situasjon. Derfor er dette også med på å styre utforminga av teksten. Vi vel til dømes kva for ord, bilete og lyd vi vil bruke for å formidle bodskapen i kvar enkelt kommunikasjonssituasjon.

Læringsressursar

Kva vil vi med teksten?

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Korleis argumenterer du?

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kva appellerer argumenta dine til?

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff