Hopp til innhald

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. TekstteoriChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Tekstteori

Tekstane du møter i kvardagen, alt frå nyhetsartiklar til filmar og musikk, er kulturuttrykk. Dei speglar det som skjer i samfunnet. Lær om korleis tekstar påverkar, og om korleis du sjølv kan lage tekstar som kommuniserer godt i ulike situasjonar.

To personer sitter i en bakgate. Foto.
Kva skal til for at vi kan kalle noko ein tekst?

Emne

Tekstteori

  • I dette faget vil du møte mange teksttypar, som munnlege, skriftlege og samansette tekstar. Lær om kva ein tekst er, og korleis du lagar gode tekstar.

  • Kva vi eigentleg vil med ein tekst, kan variere mykje frå situasjon til situasjon. Derfor er dette også med på å styre utforminga av teksten.

  • Tekst og samfunn

    Kor viktig er konteksten når vi skal lese og forstå ein tekst? Vi kan tillegge samanhengen ulik vekt, avhengig av tekst og situasjon.

  • Media pregar samfunnet vårt langt meir i dag enn for ein generasjon sidan. Ikkje minst har media blitt ein viktig del av ungdomskulturen.

  • I faget Kommunikasjon og kultur skal du tilnærme deg tekstar både teoretisk og praktisk. Lær meir om korleis du kan skape og vurdere tekstar.