Hopp til innhald

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. KulturteoriChevronRight
 4. Kva verkar inn på kulturforståinga vår?ChevronRight
 5. Etnosentrisme og kulturrelativismeChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Etnosentrisme og kulturrelativisme

Oppgåver

Svar på spørsmåla, og grunngje svara ved hjelp av eksempel.

 1. Kva meiner vi med etnosentrisme?
 2. Gjer greie for etnosentrisk og kulturrelativistisk haldning.
 3. Kva slags haldning er mest ønskjeleg i ein kommunikasjonssituasjon der ein møter framande?
 4. Kva slags farar ser du ved ei ekstrem etnosentrisk haldning?
 5. Kva slags farar ser du ved ei ekstrem kulturrelativistisk haldning?
 6. Hva er empati?

Læringsressursar

Kva verkar inn på kulturforståinga vår?