Hopp til innhald

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. KulturteoriChevronRight
 4. Kva verkar inn på kulturforståinga vår?ChevronRight
 5. Stone of DestinyChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Stone of Destiny

Oppgåve 1

Sjå nærare på stereotypiar:

 • Gå saman i grupper og skriv ned typiske stereotypar som vert assosierte med kvart av landa Skottland, England, Wales og Nord-Irland.
 • Kor riktige er desse, trur du?
 • Korleis blir skottane framstilte i filmen?

Oppgåve 2

Sjå nærare på symbol:

 • Kvifor er the Stone of Destiny så viktig for skottane?
 • I filmen forklarer ein engelsk guide i Westminster Abbey kvifor steinen har fått plass under ein trestol:

"Notice how the stone is incorporated into the shelf beneath the seat. That so when a King of England sits to be crowned he sits over the Stone of Destiny which makes him by Scotland's own tradition King of Scotland as well. All without having to get his royal trousers dirty!"

Kva for antydningar ligg i denne kommentaren?

Oppgåve 3

Sjå nærare på språkbruk:

 • Det blir sagt at ein aldri skal spørje ein skotte om vedkommande er frå England? Kvifor det?
 • Diskuter i klassen kva vitsing og språkbruk som dette kan føre til? Er det krenkjande, eller bør ein tole såpass?

Læringsressursar

Kva verkar inn på kulturforståinga vår?