Hopp til innhald

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. KulturteoriChevronRight
  4. Kva verkar inn på kulturforståinga vår?ChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Kva verkar inn på kulturforståinga vår?

Er det mogleg å møte andre menneske og kulturar heilt objektivt? Eigne verdiar og erfaringar verkar inn på korleis vi forstår og vurderer andre kulturar. Då er det fort gjort å plassere folk i båsar.

Ein person omgitt av informasjon. Illustrasjon.

Tenk deg at du har gått deg vill på ein framand stad. Du har hamna i ei mørk bakgate, heilt aleine. Mot deg kjem ein skikkelse. Kva går gjennom hovudet ditt då? Bør du rømme, eller skal du be personen om hjelp? Antakeleg vil du raskt vurdere utsjånaden til skikkelsen og prøve å plassere han i katogoriar som snill eller slem, farleg eller trygg.

I ein slik situasjon kan det å kategorisere og vurdere eit menneske vere ganske lurt. Det er rett og slett ein overlevingsmetode. Men er det lurt å gjere same vurderinga i andre samanhengar?

Om kategorisering av menneske

Kategorisering av menneske og kulturar er noko vi gjer nærast automatisk. Det er ein måte å sortere inntrykk og forstå verda på. Ofte bedømer og vurderer vi menneske utfrå om dei liknar på oss eller ikkje. Eigne erfaringar og media si framstilling av kulturar vil vere med å påverke haldningane våre.

Dei fleste veit jo at verda ikkje er så enkel, at det ikkje er rett å sette folk i bås, men likevel pregar det oss i møte med andre menneske og kulturar. Det er lettare å stille seg til stereotypar – å kategorisere menneske som har fellestrekk – enn å tenkje på kvart menneske som eit individ. At det er det enklaste, betyr ikkje at det alltid er rett.

I dette emnet skal du lære meir om korleis og kvifor vi kategoriserer menneske, og bli medviten om kva som former forståinga di av andre kulturar. Korleis kan du unngå å møte andre menneske og kulturar med fordommar?

Læringsressursar

Kva verkar inn på kulturforståinga vår?