Hopp til innhald

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. KommunikasjonssteoriChevronRight
 4. Kva er ikkje-verbal kommunikasjon?ChevronRight
 5. Utforsk ansikt, auge og blikkChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Utforsk ansikt, auge og blikk

Oppgåve 1

Gå saman i grupper. Ein eller fleire forsøkspersonar set opp ulike ansiktsuttrykk for å uttrykkje følgjande sinnsstemningar: overrasking, frykt, avsky, sinne, glede, mismot.

 • Blir desse uttrykka tolka på same måten av alle deltakarane?
 • Diskuter kva det var som gjorde at de tolka ansiktsuttrykket slik. Kva gjorde forsøkspersonen?
 • Kan det vere kulturelle forskjellar, eller er slike uttrykk universelle, det vil seie dei same for alle menneske?

Oppgåve 2

Gjer følgjande eksperiment: Samtal først to og to utan å sjå kvarandre inn i augo.

 • Korleis kjendest det?
 • Kva var verst?
 • Korleis er det vi vanlegvis brukar blikk-kontakten?

Gjenta eksperimentet mens de heile tida ser kvarandre intenst inn i augo. Korleis endrar dette opplevinga?

Oppgåve 3

 • Korleis tolkar du det når andre ikkje ser deg i augo når de snakkar saman?
 • Kva kan det bety når enkelte afrikanarar og asiatar unngår å sjå deg inn i augo?

Læringsressursar

Kva er ikkje-verbal kommunikasjon?

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?