Hopp til innhald

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. KommunikasjonssteoriChevronRight
 4. Kva er kontekst i ein kommunikasjonssituasjon?ChevronRight
 5. Tid som kontekstChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Tid som kontekst

Gjer greie for kjenneteikn ved ulike haldningar til tid:

Oppgåve 1

Om nordmenn:

 • Kan vi oppleve lineær tid? Gi døme.
 • Kan vi oppleve syklisk tid? Gi døme.
 • Kan vi oppleve hendingsstid? Gi døme.

Oppgåve 2

Kjenner du til kulturar som generelt har:

 • ei særs lineær oppfatting av tid?
 • ei særs syklisk oppfatting av tid?
 • ei oppleving av tid etter hendingar?

Oppgåve 3

Aldersforskjellar:

 • Kva er kjenneteikn for korleis barn opplever tid av tid?
 • Korleis er denne opplevinga annleis enn den vaksne har?

Læringsressursar

Kva er kontekst i ein kommunikasjonssituasjon?

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?