Hopp til innhald

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. KommunikasjonssteoriChevronRight
 4. Kva er kontekst i ein kommunikasjonssituasjon?ChevronRight
 5. Religion og kommunikasjonChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Religion og kommunikasjon

Oppgåve 1

Kva for verdsbilete kjenner du til?

 • Vel deg ut to ulike kulturar og beskriv kva for syn dei har på verda (viktige verdiar og normer, hensikta med livet, mennesket si rolle i verda).
 • I kva grad kjem religion til uttrykk i dei to kulturane? (verdiar, ritual, levesett)

Oppgåve 2

Korleis er forholdet mellom religionane og verdsbiletet?

 • Kan ein ha eit verdsbilete utan religion?
 • Kan ein ha religion utan eit verdsbilete?

Oppgåve 3

Bruk dei same punkta som i oppgåve 1 til å besvare spørsmåla:

 • Korleis ser ditt verdsbilete ut? (viktige verdiar og normer, hensikta med livet, mennesket si rolle i verda)
 • I kva grad pregar religion livet ditt? (verdiar, ritual, levesett)

Oppgåve 4

Beskriv kva betyding verdsbiletet har for kommunikasjon:

 • Kvifor er det viktig å kjenne verdsbiletet til personar vi kommuniserer med?
 • Kva slags situasjonar kan føre til misforståingar om to med ulikt verdsbilete møtast?

Læringsressursar

Kva er kontekst i ein kommunikasjonssituasjon?

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?