Hopp til innhald

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. KommunikasjonssteoriChevronRight
 4. Kva er kontekst i ein kommunikasjonssituasjon?ChevronRight
 5. Kjønnsroller og kommunikasjonChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Kjønnsroller og kommunikasjon

Kjønn er ein viktig faktor i all kommunikasjon. Vi har ulike måtar å uttrykkje oss på og ulike forventningar som mann og kvinne.

Oppgåve 1

Sjå episode 4 av sesong 1: Leo og U-landslaget

 • Korleis vil du oppsummeret synet som kjem fram frå U-landslaget om norske kjønnsroller?
 • Kvifor er dette temaet så aktuelt i fleirkulturelle samfunn?
 • På kva måte kan slike initiativ som Leo viser vere med og førebyggje kulturkonfliktar?

Oppgåve 2

 • Drøft korleis desse forventningane kan slå ut i eit partnarforhold der ho og han kjem frå ulik kulturell bakgrunn, norsk eller utanlandsk.
 • Dramatiser ein konflikt der ulikt syn på kjønnsroller er årsak til usemja.

Oppgåve 3

 • Kva for kjønnsrollekonflikter kan ein finne i heilnorske parforhold?
 • Korleis ser kjønnsrollene ut heime hos deg?
 • Kommuniserer menn og kvinner ulikt? Observer heime og på skolen. Sjå på både verbalt og ikkje-verbalt språk.

Læringsressursar

Kva er kontekst i ein kommunikasjonssituasjon?

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?