Hopp til innhald

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. KommunikasjonssteoriChevronRight
 4. Kva er verbal kommunikasjon?ChevronRight
 5. Stygge ord og banningChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Stygge ord og banning

Banning er eit språkleg fenomen i Noreg. Vi kallar orda skjellsord, og vi assosierer banning med noko stygt. I boka Ungdomsspråk, av Ingrid Hasund, finn vi ein definisjon på banning:

 • Banning er knytt til noko som er tabu eller stigmatiserande i ein kultur.
 • Banneord skal ikkje forståast bokstavleg.
 • Banneord kan brukast for å uttrykkje sterke kjensler og haldningar.

Oppgåve

Skriv ein refleksjonstekst der du ut frå dine eigne erfaringar ser på banning som fenomen i vennekrinsen eller i kulturen din.

 • Har banning ein reell funksjon for deg?
 • Kva assosierer du med banning?
 • Kan banneord og stygge ord bidra til stigmatisering?
 • Er bannskap ein del av din identitet?

Læringsressursar

Kva er verbal kommunikasjon?

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar