Hopp til innhald

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. KommunikasjonssteoriChevronRight
  4. Kva er verbal kommunikasjon?ChevronRight
  5. Kva er mennesket sin språkkompetanse?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Kva er mennesket sin språkkompetanse?

Oppgåve 1

Forklar dei to omgrepa grammatisk kompetanse og kommunikativ kompetanse for ein medelev.

  • Eller: Lag eit tankekart der du set språkkompetanse i midten. Teikn og bruk stikkord til å forklare dei to omgrepa.

Oppgåve 2

Kva er Chomsky si forklaring på at eit lite barn kan formulere setningar det aldri har høyrt før?

Oppgåve 3

Småbarn kan finne på å seie grammatisk ukorrekte setningar som denne: "Eg gidde bilen til guten".

  • Kva trur du er årsaka til at dei gjer det? (Hint: regel).

Læringsressursar

Kva er verbal kommunikasjon?

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter