Hopp til innhald

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. KommunikasjonssteoriChevronRight
 4. Kva er verbal kommunikasjon?ChevronRight
 5. Det første språketChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Det første språket

Sjå videoen og svar på spørsmåla:

Oppgåve 1

 • Kor mykje av det som blir sagt i videoen kunne du frå før?
 • Kva var nytt for deg?

Oppgåve 2

 • Helene Uri introduserer fleire teoriar om kva dei første orda menneska brukte, var. Nemn minst to teoriar og grunngjevinga bak teoriane.
 • Kva er forskjellen på språk og dialekt?
 • Kva for språk har flest morsmålsbrukarar?
 • Kor lite er eit lite språk, ifølgje Uri?

Oppgåve 3

 • Er norsk eit lite eller stort språk? Drøft og finn grunnar for begge svara.
 • Kvifor kan vi lage veldig lange ord på norsk?
 • Uri seier at det norske språket ikkje er truga. Kan du tenkje deg kva som kan truge det norske språket?

Læringsressursar

Kva er verbal kommunikasjon?

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar