Hopp til innhald

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. KommunikasjonssteoriChevronRight
  4. Introduksjon til kommunikasjonsomgrepetChevronRight
  5. ProsessmodellenChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du:

  • kunne forklare sentrale omgrep i prosessmodellen og korleis dei heng saman
  • kunne bruke prosessmodellen til å analysere personleg kommunikasjon og mediekommunikasjon
  • forstå korleis ulike kjelder for «støy» kan gjere det vanskeleg å få ein bodskap fram slik han var tenkt.