Hopp til innhald

TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Small talk

Sjå kortfilmen Small talk, og svar på oppgåvene:

Oppgåve 1

 • Kva slags inntrykk får du av familien i presentasjonen i starten av filmen? Er dei typiske sørlendingar?
 • Er svara de gir prega av fordommar eller stereotypiar? Drøft i klassen.
 • Kva trur du psykologistudenten Elisabeth tenkjer i møtet med denne familien? Gi grunn for svaret ditt.
 • Peik på nokre kulturforskjellar du observerer i starten av filmen. Beskriv situasjonane/scenane i filmen heilt kort og objektivt.
 • Kva for praktiske råd om interkulturell kommunikasjon ville du gitt til Elisabeth (eller andre som skal treffe kjærasten sin familie for første gong)?

Oppgåve 2

Beskriv kommunikasjonen i denne familien.

 • Kva snakkar dei om? Kva snakkar dei ikkje om?
 • Kven er det som snakkar?
 • Kvifor er det slik, trur du?
 • Kven manglar i den siste scenen? Kva har skjedd, trur de?

Læringsressursar

Kva er interkulturell kompetanse?

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale

 • SharedResourceDelte ressurser

  Small Talk

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikkje noko kjernestoff tilgjengeleg for kildemateriale.