Hopp til innhald

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. Kommunikasjon mellom kulturarChevronRight
  4. Kva er interkulturell kommunikasjon?ChevronRight
  5. Ungdomskultur gjennom tideneChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Ungdomskultur gjennom tidene

Kan russekulturen seie oss noko om korleis ungdomskulturen har endra seg gjennom tidene?

Russ sit på gress med ølflasker rundt seg. Foto.
Er dette biletet ditt av russekulturen i dag?

Oppgåve

NRK-serien Generasjoner tar for seg samfunnsendringane i Noreg. Sjå episoden "Den ville russetiden" (sjå dei 11 første minutta) og svar på spørsmåla:

  • Kva meiner du russetida handlar om?
  • Kva slags utvikling i russekulturen blir presentert i denne videoen?
  • Drøft gjerne i grupper om kva de trur er årsaka til at russekulturen har endra seg, og kva som kjenneteiknar russekulturen der du bur.

Læringsressursar

Kva er interkulturell kommunikasjon?

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar