Hopp til innhald

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. Kommunikasjon mellom kulturarChevronRight
 4. Kva er interkulturell kommunikasjon?ChevronRight
 5. Fordjup deg i ein subkulturChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Fordjup deg i ein subkultur

Subkulturane ungdom dannar har ofte som føremål å utfordre vaksenkulturen. Vel deg ein subkultur du vil fordjupe deg i.

Oppgåve

Gå saman i grupper og lag ein presentasjon om den subkulturen de har valt.

De står fritt til å velje form, men tenk over korleis de best kan formidle kulturuttrykka. Ver kreative, og ta medelevane dykkar med på ei kulturreise!

I presentasjonen bør de svare på desse spørsmåla om subkulturen:

 • Kva for kulturuttrykk er typiske? (klede, hår, sminke, musikk, kunst, litteratur, aksjonsformer, levemåtar)
 • Kvar oppstod kulturen?
 • Kven er/var sentrale aktørar eller førebilete?
 • Kva for normer og verdiar pregar kulturen? Korleis blir normene og verdiane kommuniserte?
 • På kva slags måte er denne subkulturen ein reaksjon på den rådande kulturen hos vaksne? Her kan de ta med historiske hendingar som har verka inn på denne ungdomsgenerasjonen.
 • Er denne subkulturen fanga opp av marknadsføringskrefter og blitt "mainstream"? Vis i tilfelle døme på det (til dømes i klede, film eller reklame).
 • Kva forhold har de til kulturen de har presentert? Er de inspirerte på nokre område? Spør gjerne tilhøyrarane om det same.

Læringsressursar

Kva er interkulturell kommunikasjon?

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar