Hopp til innhald

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. Kommunikasjon mellom kulturarChevronRight
  4. Kva er interkulturell kommunikasjon?ChevronRight
  5. Kommunikasjon og dynamisk kulturforståingChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Kommunikasjon og dynamisk kulturforståing

Oppgåve 1

  • Kva betyr forskjellen mellom ei beskrivande kulturforståing og ei dynamisk kulturforståing for interkulturell kommunikasjon? Kva går forskjellen ut på?

Oppgåve 2

  • I kva slags situasjonar er det nyttig å definere kommunikasjonen ved å bruke ei beskrivande kulturforståing? Finn døme.

Oppgåve 3

  • I kva slags situasjonar er det nyttig i å beskrive kommunikasjonen ved å bruke ei dynamisk kulturforståing? Finn døme.

Oppgåve 4

  • Kven kan bestemme om kommunikasjonen skal opplevast som det eine eller det andre, aktøren sjølv som er involvert i kommunikasjonen, eller ein utanforståande observatør?

Læringsressursar

Kva er interkulturell kommunikasjon?

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter