Hopp til innhald

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. Kommunikasjon mellom kulturarChevronRight
 4. Kva er interkulturell kommunikasjon?ChevronRight
 5. Interkulturell eller tverrkulturell kommunikasjon?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Interkulturell eller tverrkulturell kommunikasjon?

Om helsemåtar, hentet frå programmet Migrapolis på NRK.

Oppgåve 1

Forklar kva ein meiner med omgrepa interkulturell og tverrkulturell kommunikasjon. Prøv å gi døme på dei to.

Oppgåve 2

Sjå videoen om helsemåtar og svar på spørsmåla.

 • Personen som blir intervjua har studert helsemåtar på slutten av 90-talet, blant anna i ungdomsklubbar. Kva har han studert – interkulturell kommunikasjon eller tverrkulturell kommunikasjon? Diskuter.
 • Kva studerer ein dersom ein samanliknar norske formelle helsemåtar med franske helsemåtar og ser på skilnadene?
 • Kva fann forskaren ut om helsemåtar?
 • Når du ser dette klippet, korleis tenkjer du at ulike helsemåtar oppstår?

Oppgåve 3

Helsemåtar endrar seg. Kor representativt tenkjer du at det vi ser i klippet er for ungdommar sin måte å helse på i dag?

 • Korleis helsar du på:

  • framande
  • kjende
  • gode venar
  • familien
  • eldre folk

Læringsressursar

Kva er interkulturell kommunikasjon?

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar