Hopp til innhald

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. Kommunikasjon mellom kulturarChevronRight
 4. Kva er interkulturell kommunikasjon?ChevronRight
 5. Kommunikasjon og beskrivande kulturforståingChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Kommunikasjon og beskrivande kulturforståing

Tabellen viser ei samanlikning mellom nordamerikansk og filippinsk kultur. Den viser kontrastar mellom forventningar og verdiar i nordamerikansk og filippinsk kultur. Vi kan bruke tabellen til å prøve å føreseie kommunikasjonen mellom desse kulturane[1] .

Oppgåve 1

 • Kvifor må vi seie at dette er ei typisk essensialistisk framstilling?
 • Kan slike oversikter vere nyttige? Beskriv nokre fordelar og ulemper.

Oppgåve 2

 • Korleis ville du ha sett norsk kultur inn i dette skjemaet? Ta for deg punkt for punkt.

Truleg vil du finne at norsk kultur og amerikansk kultur ligg nærmare kvarandre enn norsk og filippinsk.

 • Kva fortel det om kulturavstand?

Oppgåve 3

 • Kan ei slik samanlikning som tabellen over karakteriserast som «objektiv», eller er ho basert på «synsing»?
 • Kan lista brukast som «oppskrift» på korleis ein filippinar eller nordamerikanar vil oppføre seg?

Stikkord

Nordamerikansk

Filippinsk

Oppfatning av seg sjølv

Mennesket er eit individ

Mennesket er ein del av ein familie

Sjølvet som referanse

Oppmuntring til autonomi og sjølvstende: Løys eigne problem, ha eigne meiningar

Oppmuntring til sjølvstende: Søk hjelp hos eldre menneske, autoritetar og familie

Menneskenaturen

Mennesket kan forandre seg og forbetre seg

Slik er livet, det er ikkje noko å gjere med det

Eigedom

Skilje mellom offentleg og privat eigedom

Ikkje skilje mellom offentleg eigedom og privat eigedom

Tid

Tida går fort frå fortid til notid til framtid. Fokus på framtid. Bruk tida til å forandre og meistre omgivnadene

Tida går seint. Fortid og notid er viktigare enn framtid. Det er viktigare å tilpasse seg til omgivnadene enn å prøve å forandre dei

Ressursar

Det er nok ressursar til alle: Konkurransementalitet: «Be the winner»

Ressursane er avgrensa. Dersom nokon får meir enn andre, blir det sett på som ein trugsel. Rikdom/fattigdom må fordelast likt til alle for å ta vare på det gode forholdet

Konfrontasjonar

Konfrontasjonar ansikt til ansikt: «Stå på krava»

Konfrontasjonar gjennom «mellommenn» for ikkje å miste ansikt

Formalitet

Uformell og direkte

Meir formell og indirekte

Aktivitet

«Gjere», aktivitet er bra

«Vere», ta livet med ro

Avgjersler

Individuelt fokus – ansvarleg for eigne vedtak

Gruppefokus – kollektive vedtak blir tekne av leiaren

Arbeid og leik

Arbeid og fritid er åtskilde

Arbeid og sosialt liv er ikkje åtskilde

 1. 1«The cultural dialogue. An introduction to intercultural communication». Michael H. Prosser. Sietar Int.. 1985.

Læringsressursar

Kva er interkulturell kommunikasjon?

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar