Hopp til innhald

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. Kommunikasjon mellom kulturarChevronRight
 4. Kva er interkulturell kommunikasjon?ChevronRight
 5. Kristin på reiseChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Kristin på reise

Kristin har vore ute i verda og reist. Ho har møtt mange menneske med ulik kulturell bakgrunn. Dette har gitt henne noko å tenkje på, og kanskje kan ho òg gje nokre gode råd. Du kan høyre henne fortelje om røynslene sine.

Kvinne drikker te. Foto.

Kristin på reise

0:00
Kristin på reise

Oppgåve 1

Høyr opptaket og drøft følgjande spørsmål:

 • Stemmer Kristin sine røynsler med det du har opplevd i møtet med andre kulturar?
 • På kva måte handlar Kristin sine reiseråd om interkulturell kommunikasjon?
 • Er det ei beskrivande kulturforståing ho bruker?
 • Synest du omtalen hennar av andre kulturar er essensialistisk?

Oppgåve 2

Kristin nemner Frankrike, Japan og ei rekkje andre land. Basert på råda hennar og det du finn hos Kwintessential, skal du lage ei lita reisebrosjyre om eitt av landa ho omtaler.

Hensikta med brosjyren er å gi gode råd om korleis ein bør kommunisere for å oppnå god kontakt med menneske i det aktuelle landet. Du kan til dømes lage brosjyren i Microsoft Publisher.

Koffert. Foto.

Oppgåve 3

Dei fleste av oss har gjort nokre kulturelle eller språklege tabbar når vi har vore ute og reist, eller når vi har vore saman med menneske frå ein annan kultur.

 • Har du gjort nokre slike tabbar?
 • Bruk nokre av omgrepa du har lært til å forklare kva som gjekk "galt".

Læringsressursar

Kva er interkulturell kommunikasjon?

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar