Hopp til innhald

 1. Home
 2. ElektrofagChevronRight
 3. MaskininstallasjonarChevronRight
 4. Kontinuerleg reguleringChevronRight
 5. Dokumentasjon kontinuerlig reguleringChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Dokumentasjon kontinuerlig regulering

Her får du ein kort gjennomgang av kva som er nødvendig dokumentasjon i læringsoppdraget om kontinuerleg regulering.

Dokumentutfylling. Illustrasjon.

Nødvendig dokumentasjon

 • Teknisk flytskjema (as built): Her må vi oppdatere det opphavlege tekniske flytskjemaet frå planlegginga, slik at det blir heilt korrekt i forhold til det ferdige prosessanlegget. Detaljar som vi må vurdere å ta med på det tekniske flytskjemaet, er til dømes bypass-ventilar, block & bleed-ventilar, tryggleiksavstengingsventilar o.l.
 • Sløyfeskjema (as built):Her må vi oppdatere det opphavlege sløyfeskjemaet frå planlegginga, slik at det blir heilt korrekt i forhold dei vala vi har gjort når det gjeld kabling, bruk av koplingsboksar, nødvendige rekkjeklemmer, kabelmerking, tilkoplingsmerking på utstyr osv. Her må òg korrekte tekniske data for sjølve prosessen, signalstandardar og det utstyret vi har valt, førast på.
 • Kalibreringskort for transmitter
 • Kalibreringskort for ventil
 • Kabeltesten
 • Lekkasjetesten

Dei dokumenta som er nemnde ovanfor, skal heile tida vere oppdaterte og ein del av anleggsdokumentasjonen.

Sluttkontroll

Alle elektriske installasjonar skal sluttkontrollerast i samsvar med forskrifter og normer.Det vil sjølvsagt også vere behov for:

 • skisser og teikningar av rammeverk
 • mekaniske samanstillingsteikningar og liknande
 • skjema for energitilførsle med nødvendige data

Læringsressursar

Kontinuerleg regulering

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Planlegging kontinuerleg regulering

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Teknisk flytskjema nivåregulering

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Sløyfeskjema nivåregulering

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Måling og feilsøking i strømsløyfe

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Diskuter kontinuerleg regulering

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Ekstern læringsressurs

 • ExternalLearningResourceEksterne ressurser

  Eksempel på sløyfekalibrator

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • ExternalLearningResourceEksterne ressurser

  Eksempel på trykk-kalibrator

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • ExternalLearningResourceEksterne ressurser

  Håndbok trykk-kalibrator

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • ExternalLearningResourceEksterne ressurser

  Eksempel på analog minneskriver

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • ExternalLearningResourceEksterne ressurser

  Eksempel på rørdeler

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • ExternalLearningResourceEksterne ressurser

  Tubing guide (instrumentrør)

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • ExternalLearningResourceEksterne ressurser

  Eksempler på reguleringsventiler

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • ExternalLearningResourceEksterne ressurser

  Eksempel på transmitter (måleverdiomformer)

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • ExternalLearningResourceEksterne ressurser

  Eksempel på regulatorer

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • ExternalLearningResourceEksterne ressurser

  Instrumentkoder og symboler

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikkje noko kjernestoff tilgjengeleg for ekstern læringsressurs.