Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Kommunikasjon og kommunikasjonsmiddelChevronRight
  4. Personleg kommunikasjonChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du

  • kjenne til kva som kjenneteiknar personleg kommunikasjon og personleg mediert kommunikasjon
  • kunne vurdere i kva grad du som avsendar lykkast med å kommunisere ein bodskap
  • forstå kva som kjenneteiknar god kommunikasjon, og kunne bruke dette i kommunikasjon med andre