Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Kommunikasjon og kommunikasjonsmiddelChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Kommunikasjon og kommunikasjonsmiddel

Menneske har alltid hatt trong til å dele tankar og kjensler med kvarandre. Men forma og formidlingskanalane har endra seg.

Torkjell Berulfsen tek oss med på ei tidsreise som går frå veldig gamle dagar, via hans eigen barndom og fram til vår tid.

Kommunikasjon er utveksling av meinings- eller tydingsinnhald mellom individ og grupper ved hjelp av eit felles system av symbol. Kommunikasjonsmiddel er tekniske løysningar som fører menneske saman, slik som buss, tog og datateknologi.

Runepinnane frå mellomalderen har mykje til felles med dagens SMS-ar. Kjærleikserklæringar er ikkje ei nymotens oppfinning! I løpet av dei siste 200 åra har det skjedd eit teknologisk kvantesprang.

Læringsressursar

Kommunikasjon og kommunikasjonsmiddel

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter