Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Mediemakt og ytringsfridomChevronRight
  4. WikiLeaks – lovbrytar eller demokratiforkjempar?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

WikiLeaks – lovbrytar eller demokratiforkjempar?

Nettvarslaren WikiLeaks har som mål å publisere informasjon som styresmakter eller organisasjonar har valt å halde hemmeleg. Kjeldene informasjonen kjem frå, skal få vere anonyme.

Ifølgje WikiLeaks er føremålet å fremje ytringsfridom og avsløre maktmisbruk. WikiLeaks er under etterforsking av styresmakter over heile verda.

Skriveoppgåve

  • Søk etter aktuell informasjon om WikiLeaks på nettet. Grei deretter ut om korleis WikiLeaks er organisert, kva føremålet er, korleis organisasjonen arbeider, og kva for reaksjonar denne arbeidsforma er blitt møtt med.
  • Drøft i kva grad organisasjonen sitt arbeid fremjar ytringsfridom og demokrati.

Læringsressursar

Mediemakt og ytringsfridom

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kildemateriale