Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Mediemakt og ytringsfridomChevronRight
  4. Kraftmaster eller monstermaster?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Kraftmaster eller monstermaster?

Ei oppgåve om val av bilete og mediepåverknad.

Oppgåver

Studer dei seks bileta ovanfor. Alle bileta viser kraftmaster, sett frå ulike vinklar og i ulike omgivnader. Dei tre siste bileta er Statnett sine eigne pressebilete.

  1. Kva for konnotasjonar oppstår ved måten omgrepet ”kraftmast” er visualisert på i kvart av dei seks bileta?
  2. Kva for konnotasjonar oppstår når du ser bilete 1 (Hardangeraksjonen sitt bilete av ei monstermast)?
  3. Kva for bilete ville du brukt dersom du var med i ei aksjonsgruppe som var imot at det blir bygd kraftmaster på heimstaden din? Grunngje svaret.
  4. Kva for bilete ville du brukt dersom du skulle sende ut ei pressemelding om saka på vegner av Statnett? Grunngje svaret.
  5. Kva for bilete ville du brukt dersom du skulle dekkje saka for regionavisa i heimfylket ditt? Grunngje svaret.

Læringsressursar

Mediemakt og ytringsfridom

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kildemateriale