Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Mediemakt og ytringsfridomChevronRight
  4. Falske nyheiterChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • vite kva desinformasjon, misinformasjon og falske nyheiter er
  • kjenne til ulike typar av usann informasjon
  • forstå kvifor falske nyheiter oppstår
  • forstå korleis falske nyheiter kan truge demokratiet og ytringsfridomen
  • kunne avgjere om ei nyheit er falsk eller ikkje