Hopp til innhald

 1. Home
 2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
 3. Mediemakt og ytringsfridomChevronRight
 4. Jobb med falske nyheiterChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Jobb med falske nyheiter

Vel ei eller fleire av oppgåvene nedanfor. Jobb med oppgåvene individuelt, men presenter det du finn ut, for ein medelev, eller for klassen din. Vi lærer nemleg mykje av å setje ord på det vi tenkjer!

Elever som samarbeider to og to. Foto.

Oppgåve 1: Europas kamp mot falske nyheiter

Les denne artikkelen: Europas kamp mot falske nyheter

 • Set deretter opp fire forslag til tiltak mot falske nyheiter.
 • Presenter desse forslaga for ein medelev og bli saman einige om fire forslag i prioritert rekkjefølgje.
 • Presenter forslaga for resten av klassen.
 • Gjennomfør så ein diskusjon i klassen om tiltak mot falske nyheiter.

Oppgåve 2: Studer ein nyheitsnettstad

Studer denne nyheitsnettstaden: AWDnews

Bruk det du har lært så langt, og avgjer om du stoler på dei nyheitene du finn her. Grunngi svaret.

Oppgåve 3: Faktasjekk av nyheitssak

Hausten 2016 vart saka « Barnehage ble nektet lussekatter av muslimsk far» frå Frihetsavisen hyppig delt i sosiale medium.

Oppgåve 4: Nyheiter tilpassa din personlege smak

I framtida vil nyheitene vere tilpassa din personlege smak. Les denne artikkelen: Skulle du ønske du slapp å lese mer om Trump?

 • Kva skulle DU ønskje du fekk lese meir om?
 • Kva skulle DU ønskje du fekk lese mindre om?
 • Kva er fordelane og ulempene ved at nyheitene blir tilpassa din personlege smak?
 • Kva er ei filterboble?

Oppgåve 5: Fake It To Make It

IT-utviklar og designar Amanda Warner har late seg inspirere av dei makedonske tenåringane som klarte å tene pengar på å skape falske nyheiter på den amerikanske valkampanjen. Resultatet er eit slags strategispel der du driv din eigen butikk basert på falske nyheiter – spelet har ho kalla « Fake It To Make It». Spelet kan du spele rett i nettlesaren.

 • Test ut dette spelet og vurder kva du kan lære om falske nyheiter ut frå eit slikt spel.

Oppgåve 6: Skriv ei ekte og ei falsk nyheit

 • Bruk det du kan og har lært så langt, til å skrive ei ekte og ei falsk nyheit. Hugs at i ei nyheitssak kjem det viktigaste først. Bruk også desse spørjeorda til hjelp: kven, kva, kvar, kvifor, korleis og når.
 • Presenter nyheitene for ein medelev utan at du seier kva for ei som er ekte og falsk. Be medeleven gisse.
 • Presenter så nyheitene for resten av klassen på same måten.
 • Deretter publiserer du nyheitene på Facebook-profilen din og utfordrar venegjengen din til å finne ut kva for ei sak som er falsk, og kva for ei som er ekte.

Læringsressursar

Mediemakt og ytringsfridom

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kildemateriale