Hopp til innhald

 1. Home
 2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
 3. Mediemakt og ytringsfridomChevronRight
 4. Repetisjon: YtringsfridomChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Repetisjon: Ytringsfridom

Jobb saman i par. Noter svar på spørsmåla. Deretter samanliknar og diskuterer de svara. Slik kan de hjelpe kvarandre til større innsikt.

Grafitti av en pressemann skyter en avis på en dresskledd mann med videokamera. Foto.
 • Kva meiner vi med ordet ytringsfridom?
 • Kva meiner vi med pressefridom?
 • Korleis heng pressefridom og ytringsfridom saman?
 • Kva vil det seie at Grunnlova sikrar oss ytringsfridom?
 • Kva for ord bruker vi for å beskrive informasjons-, kritikk- og debattfunksjonen til pressa?
 • I kva for delar av verda er pressefridom mindre sjølvsagd?
 • Kva tyder sensur?

Læringsressursar

Mediemakt og ytringsfridom

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kildemateriale