Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Mediemakt og ytringsfridomChevronRight
  4. Diskuter statsrådar sin bruk av FacebookChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Diskuter statsrådar sin bruk av Facebook

Facebook. Foto.

Skriv eit Facebook-innlegg

  1. Skriv eit Facebook-innlegg om statsleiarar og statsrådar sin bruk av sosiale medium. Du kan hente eksempel frå vårt eige land, frå USA, eller andre delar av verda. I innlegget gir du uttrykk for kva som er bra ved at maktpersonar kommuniserer med omverda på denne måten, og kva som er problematisk.
  2. Hugs å begrunne synspunkta dine og be om saklege kommentarar frå dei som følgjer deg på Facebook. Dersom du ikkje har ein eigen konto på Facebook, kan du samarbeide med ein annan elev i klassen.
  3. Registrer kommentarane du får på dette innlegget i løpet av dei første 24 timane. Er kommentarane saklege eller usaklege?
  4. Kor mange støttar synspunkta dine? Korleis argumenter dei som er einige med deg?
  5. Kva argument har dei som er ueinige med deg?

Læringsressursar

Mediemakt og ytringsfridom

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kjeldemateriale