Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Mediekritikk og medieforskingChevronRight
  4. Kvalitetskriterium og vurderingChevronRight
  5. Vurder rappen BrotsmannskvadChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Vurder rappen Brotsmannskvad

Skriv ei melding der du vurderer innhald og filmteknisk utføring i ein elevproduksjon, og i kva grad videoen kommuniserer med målgruppa.

Mange elevar i vidaregåande skule synest det er både vanskeleg og keisamt å lære nynorsk. Difor fekk elevar på Elvebakken vidaregåande skule vg3 i oppgåve å lage ein annleis nynorsk grammatikk. Ole Haug Sundfør, Adrian Aam Refsnes, Boye Anderson Stokke, Mikael Dybedahl, Ole Christian Beil og Erlend Klette valte å lage ein gangsterrapvideo om nynorsk grammatikk som dei har kalla Brotmannskvad.

Oppdrag

  1. Kva kjenneteiknar sjangeren Gangsta rap?
  2. Kven er målgruppa og kva ønskjer dei å oppnå med denne produksjonen?
  3. Skriv ei melding om denne elevproduksjonen der du legg vekt på om videoen oppfyller krava til sjangeren, teknisk utføring, kommunikasjon med målgruppa og i kva grad elevane oppnår det dei har sagt at dei ønskjer å oppnå med videoen

Læringsressursar

Kvalitetskriterium og vurdering