Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Mediekritikk og medieforskingChevronRight
  4. Kvalitetskriterium og vurderingChevronRight
  5. Vurder rappen BrotsmannskvadChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Vurder rappen Brotsmannskvad

Skriv ei melding der du vurderer innhald og filmteknisk utføring i ein elevproduksjon, og i kva grad videoen kommuniserer med målgruppa.

Mange elevar i vidaregåande skule synest det er både vanskeleg og keisamt å lære nynorsk. Difor fekk elevar på Elvebakken vidaregåande skule vg3 i oppgåve å lage ein annleis nynorsk grammatikk. Ole Haug Sundfør, Adrian Aam Refsnes, Boye Anderson Stokke, Mikael Dybedahl, Ole Christian Beil og Erlend Klette valte å lage ein gangsterrapvideo om nynorsk grammatikk som dei har kalla Brotmannskvad.

Oppdrag

  1. Kva kjenneteiknar sjangeren Gangsta rap?
  2. Kven er målgruppa og kva ønskjer dei å oppnå med denne produksjonen?
  3. Skriv ei melding om denne elevproduksjonen der du legg vekt på om videoen oppfyller krava til sjangeren, teknisk utføring, kommunikasjon med målgruppa og i kva grad elevane oppnår det dei har sagt at dei ønskjer å oppnå med videoen

Læringsressursar

Kvalitetskriterium og vurdering