Hopp til innhald

 1. Home
 2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
 3. Ut i verdaChevronRight
 4. Ytringsfridom når terroren rårChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Ytringsfridom når terroren rår

Øye som overvåker databrukere

Finn informasjon

 1. Kva handla Watergate-skandalen om?
 2. Kva blei konsekvensane av Watergate-skandalen?
 3. Organisasjonen WikiLeaks skapte stor merksemd for eit par år sidan då dei avslørte hemmeleg informasjon. Korleis jobbar WikiLeaks, og kva for reaksjonar har dei som jobbar for WikiLeaks blitt møtte med?
 4. Kven er Edward Snowden, kva for bakgrunn har han, og kva for informasjon har han kome med til pressa?
 5. Kva skjedde med Snowden etter at det blei kjent at han var kjelda til den informasjonen pressa sat på?
 6. Korleis grunngir den amerikanske presidenten overvaking av telefon- og internettrafikken?

Diskuter i klassen

 • Finst det situasjonar der det er rett av styresmaktene å overvake journalistar?
 • Er det nokre situasjonar der det kan vere rett å overlate sensitiv informasjon som gjeld den nasjonale tryggleiken til media?
 • Er det nokre situasjonar der det er gale å gjere det?
 • Bør media verne kjelder som formidlar informasjon som kan truge den nasjonale tryggleiken?

Læringsressursar

Ut i verda

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale