Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Ut i verdaChevronRight
  4. Informasjon eller underhaldningChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Informasjon eller underhaldning

Lag ei spørjeundersøking blant eit utval av lærarar og elevar på skulen din.

Ledende spørsmål

I spørjeundersøkinga skal du finne svar på kva gruppe, elevar eller lærarar, som bruker media mest til underhaldning, og kva gruppe som bruker media mest til informasjon.

Presenter resultata i form av ein tabell og ei grafisk framstilling.

Diskuter resultatet i undervisningsgruppa.

  • Kva er grunnen til at resultata er ulike?

Skriv

Skriv ein kronikk med følgjande tittel:

  • Demokratisk arena eller marknad for oppleving?

Læringsressursar

Ut i verda

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale