Hopp til innhald

 1. Home
 2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
 3. Norsk mediepolitikk og medieøkonomiChevronRight
 4. Medieøkonomi og journalistikkChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Medieøkonomi og journalistikk

Medieøkonomien styrer kva vi som brukarar får tilgang til i avisa eller på TV-skjermen.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Sjefredaktør Trine Eilertsen om eigarskap i media

Oppgåve 1

 1. Kvifor har vi ein kombinasjon av statlege og private medieeigarar i Noreg?
 2. Kva meiner sjefredaktør Trine Eilertsen kjenneteiknar ein god eigar?

Oppgåve 2

Rettigheiter til sportssendingar på fjernsyn (Dagsrevyen, NRK)

Sjå nyheitsinnslaget i Dagsrevyen.

 1. Kva for problemstilling tek dette nyheitsinnslaget opp?
 2. Kva meiner Noregs fotballforbund om saka?
 3. Kva meiner tidlegare kulturminister Anniken Huitfeldt frå Arbeidarpartiet om saka?
 4. Kva meiner Konkurransetilsynet om saka?
 5. Korleis har utviklinga vore etter at dette Dagsrevy-innslaget blei laga?
 6. Kva meiner du sjølv om denne saka? Grunngje standpunktet ditt mediefagleg.
Sist oppdatert 01.03.2018
Tekst: Ragna Marie Tørdal (CC BY-SA)

Læringsressursar

Norsk mediepolitikk og medieøkonomi

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar