Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Norsk mediepolitikk og medieøkonomiChevronRight
  4. Medieøkonomi og journalistikkChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du har jobba med denne læringsstien, skal du

  • kjenne til nokre trendar i medieutviklinga i vår tid
  • forstå kvifor digitalisering av innhaldsproduksjon, distribusjon og konsum får store konsekvensar for dei etablerte mediehusa
  • kjenne til korleis ein del tradisjonelle aviser forsøkjer å skaffe seg nye inntektskjelder
  • forstå korleis globale medietrendar påverkar norske medium
  • forstå samanhengen mellom medieøkonomi og kvalitetsjournalistikk