Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Norsk mediepolitikk og medieøkonomiChevronRight
  4. Mediepolitikk og medieøkonomiChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Etter å ha gjennomført denne læringsstien skal du

  • kjenne til eigarskapsstrukturen i norske medium
  • kjenne til dei viktigaste inntektskjeldene og innteksmessige utfordringane for norske medium
  • kjenne til statlege støtteordningar og reguleringar
  • forstå kvifor mediemangfald er viktig for ytringsfridom og demokrati
  • kjenne til viktige skillelinjer i norsk mediepolitikk
  • kunne drøfte aktuelle problemstillingar knytte til norsk mediepolitikk og medieøkonomi