Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Norsk mediepolitikk og medieøkonomiChevronRight
  4. Radio- og TV-strukturChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Radio- og TV-struktur

Allmennkringkastarane har ein sentral posisjon i Noreg. NRK er størst både på TV og radio. Men kringkastarane blir no pusta i nakken av nye, globale medietenester som Netflix og YouTube.

Ein berbar datamaskin og eit fjernsyn som begge viser opningssida til Netflix. Foto.
Netflix er ei abonnementsteneste for strøyming av filmar og TV-seriar som har teke kampen opp mot dei etablerte TV-selskapa.

Om vi ser på mediestrukturen for radio og TV i Noreg, er det naturleg å skilje mellom kringkasting og medietenester. Kringkasting er TV- og radiosendingar som blir sende direkte og samstundes til allmenta. Medietenester bestiller du frå ein tilbydar når det passar deg. Netflix er eit eksempel på ei slik medieteneste som i løpet av kort tid har fått innpass også i Noreg. Men NRK har framleis ei dominerande stilling når det gjeld radio og TV.

Radio- og TV-kanalane sin del av konsumet

TV- og Online Video måling frå Kantar TNS

Radiomåling frå Kantar TNS

Norsk mediebarometer hjå Statistisk sentralbyrå

Læringsressursar

Norsk mediepolitikk og medieøkonomi

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter