Hopp til innhald

 1. Home
 2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
 3. Norsk mediepolitikk og medieøkonomiChevronRight
 4. Produktplassering i filmChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Produktplassering i film

Produktplassering er ei form for løynt reklame der eit selskap betaler for at produktet deira blir vist i eitt eller fleire medium.

Sjå opningsscena frå James Bond-filmen Skyfall. Kva for merkevarer får du auge på i løpet av dei to minutta dette filmklippet varer?

Oppgåve 1

Sjå innslag i Dagsrevyen og les saka Når helten går i merkeklede

 1. Kvifor er Filmforbundet kritisk til produktplassering i film?
 2. Kvifor er sosiolog og reklameguru Trond Blindheim positiv til produktplassering i film?
 3. Kva meiner Blindheim fungerer best når ein skal plassere eit produkt inn i ein film?
 4. Korleis regulerer norsk lov produktplassering i norske filmar og TV-seriar?
Dagsrevyen om produktplassering i norsk film

Oppgåve 2

Sjå dei første 25 minutta av dokumentarfilmen The Greatest Movie Ever Sold. Sjå gjerne resten av filmen heime.

 1. Kva ligg i omgrepet «integrert marknadsføring»?
 2. Mange amerikanske fiksjonsfilmar er finansierte ved produktplassering. Kor mange merkepartnarar hadde filmen Iron Men?
 3. Kva for merkevarer blir mest brukt i samband med produktplassering i amerikanske filmar?
 4. I filmen gjennomfører filmregissør Morgan Spurlock ein pitch i møte med aktuelle samarbeidspartnarar. Kva er ein pitch, og korleis går ein fram?
 5. Gjer greie for plottet i den filmen Spurlock ønskjer å lage.
 6. Korleis definerer advokaten han konsulterer, omgrepa «fiksjon», «fakta» og «faksjon», og kva meiner han dette har å seie for måten produkt blir marknadsført på i film?
 7. Kva er merkepartnarane mest opptekne av når dei vurderer om dei skal inngå ein samarbeidsavtale med Spurlock?
 8. Kva for forslag har filmregissøren til korleis ein kan synleggjere merkevara POM i filmen?
 9. Korleis ville du ha reagert dersom merkevarer blei synleggjorde på denne måten i ein vanleg fiksjonsfilm?
 10. Kva for tilbod har Spurloch til hovudsponsoren for filmen?
 11. Ca. 24–25 minutt ute i filmen er det lagt på eit musikkspor. Kva slags musikk er dette?
 12. Kva trur du Spurlock ønskjer å formidle når han vel nettopp denne bakgrunnsmusikken?
 13. Filmen The Greatest Movie Ever Sold blir omtalt som ein «metafilm». Kva ligg i det omgrepet?

Læringsressursar

Norsk mediepolitikk og medieøkonomi

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar