Hopp til innhald

 1. Home
 2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
 3. Norsk mediepolitikk og medieøkonomiChevronRight
 4. Medieideologi i NoregChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Medieideologi i Noreg

Den mediepolitikken dei politiske partia fører, er basert på ulike ideologiske standpunkt. Nokre parti hentar tankegods frå sosialismen, andre frå konservativ eller liberal ideologi.

Menneske foran en urskive. Illustrasjon.

Liberalismen

0:00
Liberalismen

Oppgåve 1

Lytt til innslaget om liberalismen frå programmet Verdibørsen på NRK.
 • Når oppstod liberalismen som politisk ideologi?
 • Kva er grunnelementa i liberalismen?
 • Kva er forskjellen mellom liberalisme og sosialliberalisme?

Oppgåve 2

 • Kva er grunnelementa i den liberalistiske medieideologien?
 • Studer teksten i Ver Varsam-plakaten. Finn du nokre eksempel på liberalt tankegods her? Skriv ned dei eksempla du finn.

Oppgåve 3

På nettsidene til den norske regjeringa finn du ei oversikt over ulike støtteordningar og reguleringar av den norske mediemarknaden.

 • Kva for støtteordningar finst? Kva er føremålet med desse?
 • Kva for restriksjonar legg staten på norske medium? Kva er føremålet med desse reguleringane?
 • Diskuter i kva grad norsk mediepolitikk i dag er prega av ein liberalistisk medieideologi.

Oppgåve 4

I partiprogrammet for perioden 2013–2017 tok Framstegspartiet til orde for å fjerne NRK-lisensen og opne for delvis reklamefinansiering av NRK.

 • Diskuter fordelar og ulemper ved ei slik løysing.

Læringsressursar

Norsk mediepolitikk og medieøkonomi

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter