Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Mediebruk og mediepåverknadChevronRight
  4. Kor mykje tåler du?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Kor mykje tåler du?

I filmen "Kor mykje tåler du?" bruker Trygg Trafikk sterke virkemiddel. I kva grad trur du denne filmen vil få folk til å droppe mobilen når dei køyrer bil?

Filmen ”Kor mykje tåler du?” er ein haldningsskapande film frå Trygg Trafikk.

Oppgåve

  1. Kva for tema tar denne filmen opp?
  2. Kva for målgrupper er denne filmen retta mot?
  3. Kva for hint får vi om det som kjem til å hende?
  4. Gjer greie for og vurder måten filmen er bygd opp på.
  5. Gjer greie for og vurder filmatiske verkemiddel som er brukte i filmen. Stikkord: biletutsnitt, lyd, klippeteknikk.
  6. I kva grad trur du denne filmen vil endre haldningane til trafikksikkerheit hos dei som høyrer til målgruppene? Grunngje svaret ut frå det du veit om effekten av haldningskampanjar.

Læringsressursar

Mediebruk og mediepåverknad

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kildemateriale