Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Mediebruk og mediepåverknadChevronRight
  4. Kan ein innvandrar leie Noreg Rundt?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Kan ein innvandrar leie Noreg Rundt?

Korleis blir mediemyter til? Blir innvandrarar framstilte som kriminelle? Kor ofte snakkar ein innvandrar i media om kvardagslege tema som renta og høge straumprisar? Dette er nokre av spørsmåla som blir tekne opp i dette programmet frå NRK skole.

Lytt til innslaget frå programmet Mediemenerne (NRK 2003)

Oppgåve 1

Lag eit referat av samtalen mellom programleiaren og høgskulelektor Henrik Færevåg.

Oppgåve 2

Dette programmet blei laga i 2003. Har den plassen innvandrarane har i media endra seg sidan den gong? Korleis? Kvifor?

Oppgåve 3

Lytt til debatten. Kven av debattdeltakarane er du mest samd med? Kvifor?

Læringsressursar

Mediebruk og mediepåverknad

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kildemateriale