Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Mediebruk og mediepåverknadChevronRight
  4. Røyndom eller "reality"?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Røyndom eller "reality"?

Lèt ungdom seg påverke av "røyndoms-seriar"? Vi har spurt medievitar Elise Seip Tønnessen, kjønnsforskar Jørgen Lorentzen, og nokre unge sjåarar.

Reality-serien "Paradise Hotel" har blitt ein stor suksess for fjernsynskanalen TV3. Kvar gong programmet går på lufta, benkjar om lag 250 000 personar seg foran tv-en for å sjå. Men serien er omstridd. Nokre meiner at han står for eit kvinnediskriminerande kjønnsrollemønster, og at dei sjølvgode deltakarane er dårlege førebilete for ungdom. Andre hevdar at "Paradise Hotel" er ein ufarleg draumefabrikk. Det er positivt at serien flyttar på dei moralske grensene, seier dei.

Drøftingsoppgåve

Du kan velje å skrive ei kort drøftingsoppgåve, eller du kan diskutere problemstillingane nedanfor i klassen.

  1. Kvifor trur du mange unge vel å sjå på realityseriar som "Paradise Hotel"?
  2. Drøft synspunkta til Elise Seip Tønnessen og Jørgen Lorentzen med bakgrunn i det du veit om mediepåverknad.

Eigenvurdering

- Har du klart føre deg kva vi meiner når vi ber deg drøfte ei utsegn?

- Har du sett deg godt inn i ulike teoriar om mediepåverknad?

- Har du grunngjeve standpunkta dine på ein måte som viser at du kjenner til desse teoriane?

- Har du brukt omgrep frå medieteorien på rett måte i drøftinga di?

Læringsressursar

Mediebruk og mediepåverknad

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Vurderingsressurs